Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

Sáng ngày 09/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Ban kinh tế Trung ương; đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; đại diện Ngân hàng Chính sách tỉnh. Đầu cầu trực tuyến huyện Kỳ Anh có các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Xuân Thủy, UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan; đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã. Các đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến ở tỉnh.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
chủ trì hội nghị tại đầu cầu huyện Kỳ Anh
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu huyện Kỳ Anh

Tại hội nghị đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị  trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị đầu cầu trực tuyến các huyện, thành phố, thị xã tiến hành báo cáo, thảo luận tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của địa phương mình.

Các cá nhân và tập thể  huyện Kỳ Anh nhận bằng khen thưởng

Hội nghị tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quyết định khen thưởng cho 369 tập thể, 485 cá nhân trong đó huyện Kỳ Anh có Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân, trong đó huyện Kỳ Anh có Hội Nông dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Phú, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến.

Đ/c Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng tình cao với phát biểu của các đại biểu và ghi nhận các kết quả đạt được. Nêu cao sự tận tụy, cụ thể, trách nhiệm của các ngân hàng chính sách, vai trò của Mặt trận, đoàn thể, ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện. Đồng chí khẳng định “Việc triển khai Chỉ thị đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, công trình phúc lợi, học tập, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...”.  Đồng thời thừa nhận một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn từ đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tổ chức cá nhân có liên quan phải có tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.


Lan Ánh - Trung Anh