Hội đồng nhân dân xã Kỳ Tân tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường thuộc thị xã mới.

14:39 17/02/2017
  Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-HĐND, ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh, Chiều ngày 22 tháng 01 năm 2015, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Tân đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường thuộc thị xã mới (Đề án thành lập thị xã mới). Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các thành viên Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã Kỳ Tân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bầu tại địa bàn xã Kỳ Tân cùng tham dự Kỳ họp.

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-HĐND, ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh, Chiều ngày 22 tháng 01 năm 2015, Hội đồng nhân dân xã Kỳ Tân đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường thuộc thị xã mới (Đề án thành lập thị xã mới). Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các thành viên Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo xã Kỳ Tân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bầu tại địa bàn xã Kỳ Tân cùng tham dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Uỷ ban nhân dân xã đã thông qua Thông báo số 11/TB-VPCP, ngày 16/01/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cho chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh; Văn bản số 1469 - CV/TU, ngày 20/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 11/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 80 -KH- UBND, ngày 19/01/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thị xã mới; Báo cáo tóm tắt và Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua Đề án. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Đề án. Hội đồng nhân dân xã đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Kỳ họp với 100% số phiếu tán thành.
Trước khi Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã diễn ra, ngày 21/01/2015, Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Tân đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thị xã mới tại 9/9 thôn. Kết quả: toàn xã đã có 1.890/2.064 cư tri đại diện hộ gia đình tham gia dự Hội nghị góp ý; 100% cử tri biểu quyết tán thành “Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường thuộc thị xã mới” .
Mã Lương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh


Tin liên quan