Hội CCB huyện: Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội CCB Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua hội CCB gương mẫu năm 2014.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 6/12, hội CCB huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội CCB Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2014.

Sáng ngày 6/12, hội CCB huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội CCB Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2014.

MDung- QNga- MHải


Tin liên quan