HĐND xã Kỳ Đồng tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND xã Kỳ Đồng khoá VIII vừa tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND xã Kỳ Đồng khoá VIII  vừa tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ  2016 - 2021.

Đại biểu tham dự Kỳ họp...

Đ/c Trần Thị Hoài, Phó Ban Kinh tế HĐND  huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện..

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả  kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX; Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, phòng phòng an ninh năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo của UBMTTQ xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền; Báo cáo tổng hợp ý kiến , kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa VIII và một số nội dung quan trọng khác…

Đ/c Nguyễn Đình Tuệ, Chủ tịch UBND  xã báo cáo tình hình KT-XH- QPAN. ..

Trong năm 2108, HĐND xã Kỳ Đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra; các hoạt động tổ chức các kỳ họp, giao ban, giám sát, giải quyết các vấn đề và triển khai các hoạt động đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Nghị quyết  của  HĐND xã được triển khai đến tận nhân dân, hoạt động của HĐND xã tại kỳ họp có nhiều đổi mới; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được quan tâm; mối quan hệ giữa thường trực HĐND và các ban ngành liên quan ngày càng được tăng cường, các chủ trương, chính sách của cấp trên, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Với sự nổ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với nhân dân, năm 2018 Kỳ Đồng thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt 241,361tỷ đồng, đạt 103,2% KH; tăng 19,721 tỷ đồng so với năm 2017. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 81,944 tỷ đồng, đạt 103,2% KH; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng 82,61 tỷ đồng,đạt 102,2%KH; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ 76,807 tỷ đồng, đạt 100,3%KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,85 triệu đồng/người, đạt 107,5% KH. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dânluôn được quan tâm. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn được chú trọng. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đã thực hiện giải phóng mặt bằng 22 dự án, với tổng diện tích thu hồi 47,15 ha, có 694 lượt hộ bị ảnh hưởng, tổng số tiền chi trả bồi thường 111,4 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác quả lý quy hoạch đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được chú trọng...

Đ/c Võ Tá Cương, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Đồng phát biểu tại Kỳ họp....

Tại kỳ họp các vị đại biểu HDND đã nêu lên một số vấn đề: đất đai, giải phóng mặt bằng; sản xuất nông nghiệp; chế độ chính sách đối với người có công; đầu tư xây dựng cơ bản, vệ sinh môi tường, y tế, giáo dục; an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới...

Cử tri đã đề nghị xây dựng mương thoát nước để giải quyết khu vực bị ngập úng dọc tuyến đường 70 đi trung tâm hành chính mới; Sớm đầu tư xây dựng trường THCS; có các chính sách hỗ trợ xây dựng các tuyến đường trục ngang, trục chính nối khu vực trung tâm hành chính huyện; làm tốt công tác quản lý giá cả các loại vật tư phân bón; có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi ruộng để xây dựng khu trung tâm hành chính huyện; đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ thôn yên sơn với thôn hồ vân giang và tuyến kênh N3 từ thôn Đồng phú đến thô Yên sơn đảm bảo đủ nước cho nhân dân sản xuất; trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cần có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi đưa các dự án về trên địa bàn; Cần phải có các biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải trọng chạy trên các tuyến đường liên thôn; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho người dân còn chậm; Công tác quản lý tài nguyên môi trường cần phải đúng nguyên tắc và đúng quy định; Đưa các loại giống lúa mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất; tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở hiện nay vẫn còn chậm so với nhu cầu của người dân.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo xã Kỳ Đồng đã tiếp thu và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm gửi đến kỳ họp, đồng thời thông qua dự thảo các nghị quyết của kỳ họp về phát triển kinh tế, xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019./.


Thúy Nga, Anh Đức