HĐND xã Kỳ Khang khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND xã Kỳ Khang vừa tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tới dự có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; các đồng chí trong Đoàn Công tác 717 chỉ đạo xã Kỳ Khang và các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Kỳ Khang.

HĐND xã Kỳ  Khang  vừa tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ  2016 - 2021.Tới dự có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; các đồng chí trong Đoàn Công tác 717 chỉ đạo xã Kỳ Khang và các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Kỳ Khang.

Đại biểu tham dự Kỳ họp...

Tại kỳ họp, đại diện tổ đị biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội - an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp năm 2019; Báo cáo thu chi ngân sách năm 2018; Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn xã giai đoạn từ năm 2017 đến 2021; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XIX và một số nội dung quan trọng khác…

Các đồng chí chủ trì hội nghị....

Năm 2108, HĐND xã Kỳ Khang đã bám sát các chủ trương, chính sách củ cáp trên, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, mặc dù còn gặp những khó khăn, thách thức nhất định, nhu cầu đầu tư phát triển lớn trong khi các nguồn lực chưa đáp ứng, an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, công tác bảo vệ môi trường còn niều khó khăn. Với sự nổ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùn với nhân dân, Kỳ Khang đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 447 tỷ đồng,, đạt 100,2% KH; tăng 16% so với năm 2017, trong đó, Nông, lâm, ngư nghiệp 25%;  công nghiệp xây dựng chiếm 19,4%, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu lao động 55,6%.Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,1triệu đồng/người, tăng 4,5 triệu so với năm 2017. Sản lượng lương thực 2.997 tấn. Quan tâm thực hiện các chính sách đầu tư phát triển giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học đảm bảo cho việc dạy và học. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn được chú trọng, thực hiện cấp quyền, chuyển quyền cho 279 tường hợp; xây dựng đề án thu gom, xử lý rác thải; Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay Kỳ Khang đã hoàn thành 12 tiêu chí. Trong năm đã xây dựng được 7 mô hình kinh tế, thành lập 1HTX, 1 THT, 1 Doanh nghiệp; hỗ trợ 12 mô hình theo Nghị quyết 01, Nghị quyết 32 với số tiền 212 triệu đồng. Công tác phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt...

Đ/c Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại Kỳ họp...

Tại kỳ họp các vị đại biểu HDND đã nêu lên một số vấn đề mà cử tri quan tâm gửi đến kỳ họp: cần khảo sát và hỗ trợ kinh phí để khắc phục tuyến đường đi qua mương N3 sông rác tại xứ Đồng Làng; giải quyết hệ thống mương lấy nước tưới của thôn Đậu Giang; việc cấp đất ở lần đầu cho con em có nhu cầu làm nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân còn nhiều bất cập; công tác quốc phòng, an ninh còn báo cáo chưa cụ thể; Công tác xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt; Tiến độ thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, chỉnh trang nhà ở khu dân cư còn chậm; cần quan tâm đầu tư hỗ trợ xây dựng cách đồng mẫu, hỗ trợ người dân đầu tư phát triển trang trại; công tác quản lý HTX môi trường chưa chặt chẽ; Xây dựng các mô hình chăn nuôi chưa có tính chiều sâu, hiệu quả chưa cao; Việc điều hành quản lý trên một số lĩnh vực chưa kiên quyết, hiệu quả còn thấp; Tình trạng an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông còn nguy cơ tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là tình trạng ghi lô đề, giờ giấc hoạt động của các quán bi A, karaoke, internet trên địa ban xã…

Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã phát biểu tại Kỳ họp...

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo xã Kỳ Khang đã tiếp thu và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm gửi đến kỳ họp, đồng thời thông qua dự thảo các nghị quyết của kỳ họp về phát triển kinh tế, xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019./.


Thúy Nga, Trung Anh