HĐND thị trấn: họp chuyên đề thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh thành lập thị xã mới

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 23/1, HĐND Thị Trấn đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh đề thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường thuộc thị xã mới. Các đ/c Nguyễn Tiến Thành - UVBTV huyện ủy - trưởng ban tổ chức huyện ủy, Võ Văn Hưng - chủ tịch Hội CCB huyện và đại diện các phòng ban cấp huyện đã tới dự.

Sáng ngày 23/1, HĐND Thị Trấn đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh đề thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường thuộc thị xã mới. Các đ/c Nguyễn Tiến Thành - UVBTV huyện ủy - trưởng ban tổ chức huyện ủy, Võ Văn Hưng - chủ tịch Hội CCB huyện và đại diện các phòng ban cấp huyện đã tới dự.

Hội nghị đã thông qua 2 báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về  “Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện kỳ anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh và thành lập các phường  thuộc thị xã mới’’. Sau khi tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đã tạo được  sự thống nhất cao, đồng thuận trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thị trấn về  đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới, đối với Thị Trấn sẽ thành lập 1 phường thuộc thị xã mới. Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc đặt tên phường nằm trong địa giới hành chính thị xã mới và địa giới huyện Kỳ Anh sau khi thành lập Thị xã mới, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đưa ra 2 phương án đó là: thành lập phường mang tên Nguyễn Trọng Bình và Phường Sông Trí.
Phát biểu tại hội nghị đ/c Nguyễn Tiến Thành - UVBTV - trưởng ban tổ chức huyện ủy đã nhấn mạnh:  Việc thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới là việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế -xã hội, và việc đặt tên phường phải phù hợp với quá trình phát triển chung của quê hương và con người, phù hợp với quy hoạch chung  của  Thị xã mới. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thị trấn cần phải có sự đồng thuận, thống nhất cao để sớm thành lập thị xã mới ./.
Thúy Nga


Tin liên quan