HĐND huyện: Họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

14:39 17/02/2017
  Chiều 15/12, HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND huyện, các Ban, tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân, văn phòng HĐND & UBND . Đồng chí Lê Trọng Bính – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Chiều 15/12, HĐND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND huyện, các Ban, tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Tòa án nhân dân, viện kiểm soát nhân dân, văn phòng HĐND & UBND . Đồng chí Lê Trọng Bính – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII, dự kiến tổ chức trong hai ngày (25 – 26/12/2014). Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng. Nội dung kỳ họp tập trung vào việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2014. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; Kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2014. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2015; Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; Kết quả tổng rà soát theo Chỉ thị 23/CT – TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Báo cáo kết quả hoạt động và giám sát của HĐND năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015; Báo cáo của viện KSND và Tòa án nhân dân huyện về công tác công tác Kiểm sát, Tòa án nhân dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND... và Thông báo của MTTQ về tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015; Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.
Dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét và cho ý kiến 20 báo cáo, 03 tờ trình, thảo luận và thông qua 04 nghị quyết; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu và một số nội dung quan trọng khác…
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, soát xét về nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XVIII sắp tới, đặc biệt xung quanh vấn đề dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Bính – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với TT HĐND, các Ban của HĐND huyện chuẩn bị tốt nội dung báo cáo, tờ trình, đảm bảo yêu cầu đúng luật; các tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp ý kiến của cử tri, chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn theo thẩm quyền chu đáo, đúng luật trước kỳ họp HĐND huyện./.
Hoàng Hạnh


Tin liên quan