Hà Tĩnh thành lập 16 ban bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

14:39 17/02/2017
  (Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành các quyết định về việc thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH khóa XIV ở 3 đơn vị bầu cử theo cụm và 13 ban bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 ở 13 đơn vị thuộc các địa phương.

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ký ban hành các quyết định về việc thành lập 3 ban bầu cử ĐBQH khóa XIV ở 3 đơn vị bầu cử theo cụm và 13 ban bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 ở 13 đơn vị thuộc các địa phương.


Các địa phương ở Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị
mọi mặt nhằm đưa cuộc bầu cử sắp tới thành công tốt đẹp
Theo đó, Ban bầu cử ĐBQH ở đơn vị bầu cử số 1 (TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê) sẽ do Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện làm trưởng ban; văn phòng làm việc đặt tại Văn phòng HĐND và UBND TP Hà Tĩnh.
Ban bầu cử ĐBQH ở đơn vị bầu cử số 2 (Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân) do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y làm trưởng ban; văn phòng làm việc đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Can Lộc.
Ban bầu cử ĐBQH ở đơn vị bầu cử số 3 (Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng ban; văn phòng làm việc đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Thọ.
Giúp việc cho các trưởng ban ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH trên còn có 4 phó ban và 9 thành viên.
Cùng với thành lập các ban bầu cử ĐBQH, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập 13 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020 ở 13 đơn vị bầu cử theo địa bàn các huyện, thành, thị trong tỉnh, do lãnh đạo HĐND hoặc UBND các địa phương làm trưởng ban.
Theo Báo Hà Tĩnh Điện Tử


Tin liên quan