Cơ quan UBND huyện Kỳ Anh hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

14:39 17/02/2017
  Cơ quan UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền, Nguyễn Tiến Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cơ quan UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Quyền Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng bộ Chính quyền, Nguyễn Tiến Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.


Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị
cán bộ công nhân viên chức cơ quan UBND  huyện năm 2016.

Các đồng chí lãnh đạo UBND  huyện
tham dự hội nghị cán bộ công nhân viên chức  cơ quan UBND  huyện năm 2016

Các đồng chí chủ trì hội nghị cán bộ công nhân viên chức cơ quan UBND  huyện năm 2016.
Năm 2015, thực hiện NQ 903 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị xã Kỳ Anh, trong điều kiện gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của các ngành, hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan UBND huyện đã bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Nghị quyết của Đảng bộ huyện, của Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, đã tổ chức chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kỳ Anh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Các phòng, ban, đơn vị trong cơ quan đã tập trung củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng phong cách người cán bộ công chức văn minh, thanh lịch, tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; chủ động, sáng tạo trong công việc; thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức. Nhiều phòng, ban, ngành đã chủ động tham mưu, sáng tạo trong công tác, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và các ngành chức năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan. Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính. Phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào “ 5 không. 3 sạch ”, “ Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê ”. Đến nay, không có xã đạt dưới 8 tiêu chí, 3 xã về đích Nông thôn mới. Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, cơ quan UBND huyện được công nhận “ Đơn vị văn hóa”, 1 đồng chí đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 02 tập thể và 04 cá nhân được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen’ 23 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, cơ quan UBND huyện Kỳ Anh phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% phòng, ban, đơn vị, tổ công đoàn vững mạnh; 100% cán bộ,công chức,  viên chức, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trong đó có 30 -35% chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng thực hiện các tiêu chí  nông thôn mới; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Gia đình thể thao; Tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng công chức, viên chức, đoàn viên về truyền thông cách mạng của Đảng; các chủ trương, chính sách, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ hiểu biết pháp luật phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; Xây dựng các chương trình hành động cách mạng, phat động  và tập trung triển khai có chất lượng, hiệu quả các nội, phong trào thi đua yêu nước...

Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, công chức viên chức Cơ quan UBND huyện đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Thời gian qua, việc ban hành các văn bản nhiều, nhưng công tác kiểm soát thực thi văn bản còn yếu; xử lý công việc chưa sắc sảo, chưa nhạy bén; việc tiếp dân và giải quyết một số công việc chức nghiêm túc, việc phối hợp giữa các phòng ban hiệu quả chưa cao, đời sống của một số đoàn viên công đoàn còn gặp nhiều khó khăn... Thời gian tới, một số phòng, ban, đơn vị cần tập trung thực hiện chương trình cải cách hành chính chú trọng thời gian làm việc, lấy công việc làm nhiệm vụ trọng tâm, thắt chặt kỷ cương hành chính; chương trình phát triển kinh tế;  duy trì, phát triển xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng cường hoạt động  công  đoàn, đoàn thanh niên; quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường mối đoàn kết nhất trí với nhiệm vụ chung; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử và các văn bản liên quan, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện thực hiện tốt việc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2016- 2021.
Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 05 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân./.
Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan