Các địa phương ở huyện Kỳ Anh sẳn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

14:39 17/02/2017
  Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, huyện Kỳ Anh đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến thời điểm này, 21 xã trên địa bàn huyện đã chuẩn bị tốt các bước để triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp theo đúng trình tự, luật quy định để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, huyện Kỳ Anh đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến thời điểm này, 21 xã trên địa bàn huyện đã chuẩn bị tốt các bước để triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp theo đúng trình tự, luật quy định để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.


Băng rôn, khẩu hiệu vượt đường tuyên truyền cho công tác bầu cử ở huyện Kỳ Anh.
Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2016- 2021. Đây là một sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, vì vậy để thực hiện tốt công tác bầu cử, đến thời điểm này, huyện Kỳ Anh đã hoàn thành các bước như: triển khai kế hoạch bầu cử, thành lập Ban bầu cử, tổ chức các bước hiệp thương và niêm yết danh sách cư tri. Một trong những địa phương được xem là đã thực hiện khá tốt cho công tác chuẩn bị bầu cử, đó là  xã Kỳ Tiến. Mọi công việc chuẩn bị ở đây đang diễn ra khá sôi nổi và đúng tiến độ như: Giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có năng lực vào HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016- 2021. xã Kỳ Tiến đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên ra bầu cử lần này. Bên cạnh việc triển khai các phần việc chuẩn bị cho công tác bầu cử, xã Kỳ Tiến còn tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện để công dân phản ánh những vấn đề có liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử. Sau hiệp thương lần 3, xã Kỳ Tiến có 52 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, số đại biểu được bầu là 28 đại biểu.
Danh sách cử tri đã được các địa phương ở huyện Kỳ Anh niên yết.
Để người dân hiểu rõ về bầu cử, Ủy Ban bầu cử huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp và các địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền nhằm giúp mọi người dân, những người trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu trước tiên phải hiểu, nắm vững Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Qua đó, để cư tri thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Cử tri ở huyện Kỳ Anh mong muốn đó là lựa chọn những người có tinh thần tốt đối với Đất nước, đối với Đảng, trung thành để bầu, chọn người xứng đáng để đứng ra đại diện cho nhân dân.

Công tác tuyên truyền bằng pano áp phích đã và đang được các đia phương
ở huyện Kỳ Anh triển khai.
Song song với công tác triển khai bầu cử, các địa phương ở huyện Kỳ Anh còn chú trọng tới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng văn bản tới từng khu phố, thông báo các khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri. Trong quá trình triển khai, Ủy ban Bầu cử các xã trong toàn huyện chú trọng tập trung tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết liên quan đến bầu cử để mọi người hiểu và tích cực tham gia. Thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những người có trình độ, năng lực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cũng như nhiều địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Anh.  Những ngày này, xã Kỳ Phong đang khẩn trương chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn. Nhờ tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; cũng như xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với các ứng cử viên HĐND các cấp phù hợp với điều kiện làm việc, sinh hoạt của nhân dân nên các hội nghị đều thu hút đông đảo cử tri tham gia. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Anh đã thống nhất chốt danh sách 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó, tỷ lệ cơ cấu nữ 23 chiếm 35%; trẻ 21 chiếm 32%; ngoài đảng 4, chiếm 6,15%; tái cử 9. Trong đó số dư bầu cử tối thiểu tại mỗi đơn vị bầu cử là 3 (có 8 đơn vị bầu cử tương ứng với 8 khu vực bỏ phiếu) để bầu 40 đại biểu vào HĐND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân cũng như để nhân dân hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, Tiểu ban Tuyên truyền  huyện Kỳ Anh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản và các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử với nhiều hình thức như: làm nhiều cụm panô, áp phích, khẩu hiệu treo tại các trục đường, các trụ sở UBND xã, các cơ quán, thôn xóm... Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương năm 2016.
Tin rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào chủ nhật, ngày 22/05/2016 sẽ thành công tốt đẹp, thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân./
Mạnh Hải, Trung Anh, Phạm Tuấn


Tin liên quan