BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2014, bàn thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 12 tháng 12, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2014, bàn thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Sáng ngày 12 tháng 12, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng an ninh năm 2014, bàn thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.

Đ/c Lê Trọng Bính –TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có trưởng các tổ chức đoàn thể, một số phòng ban liên quan. Tại  hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND huyện Đ/c Nguyễn Minh Hoàn- UVBTV, Phó chủ tịch TT UBND huyện đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014. Năm 2014  mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban thượng vụ huyện ủy, sự đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành sát sao, khao học, hiệu quả của UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính  trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên kinh tế xã hội năm 2014 của huyện nhà có bước phát triển nhanh, có một số chỉ tiêu vượt và tăng cao hơn so với các năm trước. Về lĩnh vực kinh tế, tiếp tục được duy trì và tăng trưởng cao, ước đạt trên 26,5% so với năm 2013, thu nhập bình quân đầu người là 32,9 triều đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội,  quốc phòng, an ninh, quản lý đất đại cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng luật, Tổng thu ngân sách năm 2014 trên địa bàn huyện đạt 678 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao, tăng 73,2% so với năm 2013... Đặc biệt nổi bật nhất trong năm 2014 huyện nhà  đã tập trung chỉ đạo tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án, tập trung quyết liết thực hiện tốt chương trình mục Quốc gia xây dưng nông thôn mới, năm 2014 đã có 2 xã về đích xây dựng nông thôn mới đó là xã Kỳ Trung và xã Kỳ Phương, .
Tại hội nghị các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy, các đại biểu tham dự hội nghi đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện cũng như các ban ngành đoàn thể, phòng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ  kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh trong năm 2014. Đa số các ý kiến đều đồng tình với những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2014. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, một số lĩnh vực, mực hoàn thành còn đạt thấp so với chỉ tiếu đầu năm, Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các giống, phân bón chữa chặt chẻ nên ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả về sản xuất của bà con nông dân,  việc phân bố ngân sách cho các đơn vị cần được căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để bố trí cho phù hợp... Hội nghị cũng tập trung thảo luận bàn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội – Quốc phòng an ninh năm 2015. Trong đó tập ưu tiên cho chuyển cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội. Nhất là ưu tiên cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dời tai định cư...
Kết luận hội nghị đ/c Lê Trọng Bính- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh. Trên cơ sở  ý kiến thảo luận, góp ý của các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy và các ban ngành cấp huyện, trước mắt từ nay đến hết năm 2014 là phải tập trung giải quyết các vần đề còn tồn đọng, nhất là việc thu ngân sách trên địa bàn huyện, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo tốt an sinh xã hội, và các hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện sắp tới. Về nhiệm vụ giải pháp năm 2015. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của năm 2014. Năm 2015 tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư để triển khai các dự án đúng tiến độ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ưu tiên nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, để năm 2015 có 3 đến 4 xã về đích. Thực hiện tốt mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng chiều sâu, tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo tốt Quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội... Đặc biệt là chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020./.
Hồng Chúng


Tin liên quan