Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh: Hội nghị Báo cáo viên Cấp ủy huyện Quý II - năm 2016

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 5/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên Cấp ủy huyện Quí II - năm 2016. Các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng tuyên giáo tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Báo cáo viên Cấp ủy theo Quyết định số 52-QD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND các xã; phó bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các cơ quan trực thuộc. Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 5/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên Cấp ủy huyện Quí II - năm 2016. Các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng tuyên giáo tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Báo cáo viên Cấp ủy theo Quyết định số 52-QD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND các xã; phó bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các cơ quan trực thuộc. Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh hội nghị báo cáo viên cấp ủy huyện Quý II - năm 2016.

Các đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị báo cáo viên cấp ủy huyện Quý II- Năm 2016.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin một số nội dung về: Kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Sự cố môi trường biển, công tác khắc phục, ổn định đời sống của nhân dân vùng bị ảnh hưởng; tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 và nghe tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của ngư dân ở các địa phương vùng ven biển….Đặc biệt, là những định hướng tuyên truyền, nhất quán trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội thật tốt, đoàn kết nhân dân; tuyên truyền cho nhân dân hiểu Đảng và Chính phủ, hệ thống chính trị từ huyện đến tỉnh luôn song hành để khắc phục khó khăn; tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức bình tĩnh, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, trong đó tuyên truyền có chiều sâu, đến tận các hộ dân đặc biệt là những vùng ven biển, vùng tái định cư. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phát triển sản xuất; luôn cảnh giác trước các thế lực phản động, gây kích động làm mất ANTT; cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

phát biểu tại hội nghị báo cáo viên Cấp ủy huyện Quý II- Năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã thông tin một số vấn đề liên quan đến việc tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội; nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi tường…. Đồng chí  Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên Cấp ủy huyện Kỳ Anh tập trung công tác tuyên truyền và thông tin một cách khách quan để đinh hướng dư luận về tình hình cá chết hàng loạt tại các tỉnh Miền Trung, cũng như việc Chính phủ đã công bố về sự cố ô nhiễm môi trường đề tạo sự ổn định tư tưởng trong nhân dân, không để các đối tượng thù địch lợi dụng tình hình để chống phá, kích động. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên tuyền về những hoạt động của cấp ủy chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu tại hội nghị Báo cáo viên Cấp ủy huyện Quý II- năm 2016.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2016, việc thực hiện đề án xã hội hóa huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị vào cuộc  ổn định nơi là việc mới, xây dựng khu Trung tâm hành chính, giúp các xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện cũng lưu ý thời gian tới: Các địa phương vùng ven biển tiếp tục động viên ngư dân tập trung ổn định sản xuất; tập trung cao cho công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ của huyện;  triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập huyện; huy động mọi nguồn lực xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường một cách quyết liệt, cụ thể, tổ chức các hoạt động và có các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho ngư dân vùng biển, giúp họ sớm ổn định cuộc sống ./.

Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan