Ban thường vụ Huyện uỷ: hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2013- bàn nhiệm vụ giải pháp năm 2014.

14:39 17/02/2017
  Ngày 6/12, Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013- bàn nhiệm vụ, mục tiêu- giải pháp năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác. Đ/c Đặng Quốc Khánh- phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Ngày 6/12, Ban thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2013- bàn nhiệm vụ, mục tiêu- giải pháp năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác. Đ/c Đặng Quốc Khánh- phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2013, Thực hiện kế hoạch trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện kỳ Anh đã dành được nhiều kết qủa nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng giá trị sản xuất xã hội ước đạt 8.561,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng  kinh tế dự kiến 22,5%. Cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- thương mại dịch vụ chiếm  cao.  Tổng sản lượng lương thực đạt  gần 50.000 tấn,  sản lượng khai thác và đánh bắt hải sản ước đạt  trên 7000 tấn, thu ngân sách ước đạt  827.711 triệu đồng, bằng 111,2% kế hoạch. Về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã xây dựng được nhiều mô hình trong  phát triển sản xuất. Đối với  xã kỳ Tân   về đích vào năm 2013, đã đạt 16/18 tiêu chí. Công tác bồi thường tái định cư đã và đang triển khai 76 dự án theo đúng tiến độ. Văn hoá giáo dục phát triển khá, an ninh quốc phòng tương đối ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những tồn tại như: Trong lĩnh vực nông nghiệp một số mô hình quy mô còn nhỏ,  chưa đạt kế hoạch, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi ở một số địa phương còn thiếu kiên quyết,chất lượng giáo dục nhiều mặt còn thấp, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, tình trạng xây dựng cơi nới trái phép các công trình ở trong khu kinh tế Vũng Áng còn nhiều. Các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp, chưa được đẩy lùi.


Đ/c Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Phát biểu tại hội nghị, đ/c Đặng Quốc Khánh- phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích mà  Đảng  bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh đạt được trong năm 2013, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng- di dân- tái định cư.  Đ/c cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014: Huyện kỳ Anh  cần nắm bắt thời cơ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao và bền vững theo hướng CNH- HĐH. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai để thu hút đầu tư, tập trung công tác bồi thường- tái định cư- giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tốc độ phát triển trong khu kinh tế Vũng Áng. Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế cho thu nhập cao trong nông thôn mới có hiệu quả nhằm nâng cao đời sống dân sinh
Quỳnh Nga- Thúy Nga


Tin liên quan