Ban Đoàn kết Công giáo huyện tổng kết phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tại xã Kỳ Châu, Ban Đoàn kết công giáo huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh; Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ huyện; đại diện UBMTTQ huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Châu.

Tại xã Kỳ Châu, Ban Đoàn kết công giáo huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh; Nguyễn Anh Hoan, Trưởng phòng Nội vụ huyện; đại diện UBMTTQ huyện, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Châu.

Toàn cảnh hội nghị...

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, sự giúp đỡ của Ban đoàn kết công giáo tỉnh, Uỷ ban MTTQ huyện, sự phối hợp của Uỷ ban MTTQ các cấp đã tạo động lực thúc đẩy cho hoạt động của Ban Đoàn kết Công giáo huyện Kỳ Anh và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Kỳ Anh lần thứ VII đã đề ra, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội quốc phòng an ninh; chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và của giáo hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước”; đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần vào việc ổn định chính trị, an ninh trật tự và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, cùng đồng hành với dân tộc. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, tích cực ủng hộ xây dựng các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ xã hội...

Đại biểu tham dự hội nghị...

Đại diện Ban Đoàn kết công giáo huyện báo cáo tổng kết....

Thời gian tới, Ban đoàn kết Công giáo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng xứ đạo bình yên” “ Sống tốt đời, đẹp đạo - kính chúa yêu nước”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Đ/c Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo- Dân vận Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Thành Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đoàn kết công giáo huyện trong việc phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong thời gian qua, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là vận động bà con giáo dân chung sức xây dựng nông thôn mới; tiếp tục hướng dẫn, động viên bà con giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo - kính chúa yêu nước; tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân, kịp thời phản ánh với MTTQ, chính quyền để có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng để bà con giáo dân làm tròn nghĩa vụ của người công dân, góp phần cùng nhân dân huyện nhà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn