Ban hành kế hoạch giám sát công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

14:39 17/02/2017
  Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 1054/KH-UBTVQH13 về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 1054/KH-UBTVQH13 về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Ảnh: Đình Nam.

Công tác giám sát, kiểm tra bầu cử được triển khai từ tháng 3/2016 nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Theo đó, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức phục vụ các Đoàn giám sát. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia vào cuối mỗi đợt giám sát.
Đoàn giám sát sẽ tập trung giám sát, kiểm tra việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan; việc thực hiện các văn bản do các cấp ban hành để phục vụ bầu cử; việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử. Bao gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, việc chuẩn bị phương tiện, cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hội nghị hiệp thương, việc công bố danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử, tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
Ngoài ra các Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia có thể kết hợp giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại các địa phương.
Theo chương trình giám sát, tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ nghe đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, trên cơ sở nội dung giám sát, kiểm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Hoạt động giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại địa phương tiến hành trong các đợt: Đợt 1 từ 10- 18/3; Đợt 2 từ 7- 19/4 và Đợt 3 từ 02-20/5/2016.

Theo Quốc hội .vn


Tin liên quan