Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2016.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 30/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2016. Tham dự lớp tập huấn có Thượng tá Nguyễn Đình Thành, Phó tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Tiến Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trung tá Hoàng Anh Tú, UVBTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Phó Chỉ huy trưởng, Trung đội trưởng cơ động ở 21 xã trên địa bàn toàn huyện.

Sáng ngày 30/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2016. Tham dự lớp tập huấn có Thượng tá Nguyễn Đình Thành, Phó tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Tiến Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trung tá Hoàng Anh Tú, UVBTV, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Phó Chỉ huy trưởng, Trung đội trưởng cơ động ở 21 xã trên địa bàn toàn huyện.


Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn
diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2016.
Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được Ban Chỉ huy Quân sự huyện truyền đạt các nội dung như: Tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, xem băng đĩa diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, chuyển xã vào các tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao, xử lý tình huống A2, kế hoạch xử lý tình huống A2 và chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh cho các đối tượng, Trung đội dân quân cơ động xã thực hành đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ, chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, kỳ họp bất thường HĐND ra Nghị quyết về chủ trương, hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu
tại  lớp tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn năm 2016.
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND  huyện quán triệt một số nội dung như; Các học viên tham gia đợt tập huấn cần bám sát kế hoạch, quy chế tổ chức, duy trì đúng nội dung chương trình đề ra. Tổ chức lên lớp ngắn ngọn, khoa học phải gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn địa phương. Đối với các học viên cần nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập. Vì đây, là chương trình huấn luyện tổng hợp cao nhất, sát với thực tế để từ đó rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn của xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc NQ 28 và NQ 152  về xây dựng khu vực phòng thủ, nhằm góp phần nâng cao nhận thưc về nhiện vụ quân sự quốc phòng, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện Kỳ Anh./.
Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan