Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị.

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 22/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016) và phát động thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tham dự hội nghị có thượng tá Mai Ngọc Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí Chính Trị viên, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 21 xã trên địa bàn huyện.

Chiều ngày 22/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016) và phát động thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tham dự hội nghị có thượng tá Mai Ngọc Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí Chính Trị viên, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 21 xã trên địa bàn huyện.


Đại biểu dự  hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124  của  Thường vụ Quân ủy TW
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016).

Đại biểu dự  hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của  Thường vụ Quân ủy TW
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016).
Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy TW về tăng cường lãnh đạo, chi đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, nổi bật là: Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, luôn coi đó là nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục bộ đội, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Quá trình thực hiện đã chấp hành nghiêm nội dung của Chỉ thị 124, quan tâm kiện toàn, coi trọng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và thực hiện đổi mới nội dung, hình thức giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị. Trong 5 năm, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Nổi bật là nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, quân số tham gia đầy đủ. Kết quả, giáo dục chính trị hàng năm đối với lực lượng vũ trang 100% đạt yêu cầu, có trên 82% khá, giỏi, đối với lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, có trên 78% khá, giỏi. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã chú trọng tổ chức giáo dục chính trị gắn với quản lý, duy trì kỷ luật, phổ biến giáo dục trong đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, huyện Kỳ Anh đã tổ chức chức được 03 lần hội thi ở cơ sở, với 50 lượt cán bộ tham gia và 03 lần hội thi ở cấp trên, với 07 lượt cán bộ tham gianh trị, báo cáo viên giỏi cấp cơ sở và tham gia hội thi cấp trên đạt các giải cao. Trong đó, cấp tỉnh đạt 3 giải nhì, 03 giải ba và 01 giải khuyến khích.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới công tác giáo dục chính trị ở cơ quan, đơn vị, nội dung giáo dục chính trị toàn diện, đồng bộ, phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc khắc phục những tồn tại, yếu kém của đơn vị. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các nội dung cơ bản của Chỉ thị 124, tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, Chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở. Đổi mới nội dung chương tình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng, chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp và quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất cho giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục chính trị trong giai đoạn mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh.
Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh đã tặng giấy khen cho 4 xã Kỳ Tây, Kỳ Hải, Kỳ Lạc và Kỳ Xuân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 124 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới( 2011-2016).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của  Thường vụ Quân ủy TW   về tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới (2011-2016).
Tại hội nghị, đại diện lực lượng Dự bị động viên, Ban Chỉ huy Quân sự các xã và lực lượng tự vệ khối cơ quan đã tổ chức ký kết đợt phát động thi đua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan