Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Kỳ Anh: Cụm II giao ban quý I năm 2016

14:39 17/02/2017
  Chiều ngày 29/3, cụm II (02 xã Kỳ Xuân và Kỳ Phú), giao ban đánh gia thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện uỷ, Quyền chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí trong ban chỉ đạo xậy dựng cơ sở huyện Kỳ Anh, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo các xã theo Quyết định 17-QĐ/HU của Ban thường vụ huyện uỷ, đại diện cho BCH quân sự huyện; công an huyện; đồn Biên Phòng Kỳ Khang; các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng cơ sở 02 xã Kỳ Xuân và Kỳ Phú.

Chiều ngày 29/3, cụm II (02 xã Kỳ Xuân và Kỳ Phú), giao ban đánh gia thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện uỷ, Quyền chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các đồng chí trong ban chỉ đạo xậy dựng cơ sở huyện Kỳ Anh, các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo các xã theo Quyết định 17-QĐ/HU của Ban thường vụ huyện uỷ, đại diện cho BCH quân sự huyện; công an huyện; đồn Biên Phòng Kỳ Khang; các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng cơ sở 02 xã Kỳ Xuân và Kỳ Phú.

Quý I năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Lần thứ XII của Đảng toàn quốc, là quý tập trung thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập ĐCSVN, khắc phục sữa chữa khuyết điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh“Học tập và làm theo tấm gượng đạo đức Hồ Chí Minh” kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại Thi Hào Nguyễn Du.
-  Đảng bộ và nhân dân trong  cụm đã giấy lên phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích hướng về các ngày lễ lớn chào mừng các sự kiện trọng đại, phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM hoàn thành các tiêu chí đăng ký góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý I  năm 2016.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm và chú trọng, phái gắn liền với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, tinh thần đoàn kết, dân chủ chính trị ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, QP-AN được giữ vững, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành chủ trương, chính sách đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước, việc quản lý điều hành của cấp chính quyền có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế, văn hóa -  xã hội, Quốc phòng - an ninh. Các Đảng ủy trong cụm đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Quốc phòng – an ninh năm 2016.


Các đại biểu dự hội nghị giao ban quý I năm 2016 của cụm II xây dựng cơ sở
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể làm tổ công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện phong trào tết trồng cây đầu xuân Bính Thân  vào ngày 06/01 âl năm 2016 đã trồng được 400 cây xà cừ trên các tuyến đường liên xã, liên huyện. Chăm sóc bảo vệ rừng nguyên sinh. Đồng thời trông cây các tuyến đường hội quán truyền tuyền vận động nhân dân các hộ gia đình xây dựng vườn mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các thôn.
Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được triển khai chặc chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên.
Kỳ Phú: Tổng số đại biểu HĐND được bầu: 27 đại biểu; số ứng cử viên được giới thiệu: 50 người, số người tự ứng cử: không, tôn giáo: Không
Kỳ Xuân: Tổng số đại biểu HĐND được bầu: 26 đại biểu; số ứng cử viên được giới thiệu: 46 người, số người tự ứng cử: không, tôn giáo: Không
*Xây dựng và phát triển kinh tế:
Sản xuât nông nghiệp: Vụ xuân 2016 toàn cụm đã gieo cấy được 717 ha (Kỳ Phú 527ha, Kỳ Xuân 190ha) đạt 100% KH.
Diện tích lạc xuân gieo trồng được 145ha (Kỳ Xuân 100ha, Kỳ Phú 45ha) đạt 100%. Diện tích sắn 25 ha, rau màu các loại 15ha (Kỳ Phú 10ha, Kỳ Xuân 5)
Cung ứng giống mới 20.620kg (Kỳ Phú 9.120kg, Kỳ Xuân 11.500kg),  giống lạc 21,300kg (Kỳ Xuân 16 tấn, Kỳ Phú 5,300kg), Phân bón: 59,500kg (Kỳ Phú 37 tấn NPK, Kỳ Xuân 22,5 tấn Vi Sinh).
Chăn nuôi: Tổng đàn trâu bò: 2.256 con (Kỳ Phú 966 con, Kỳ Xuân 1.290); gia cầm: 51.970 con (Kỳ Phú 32.000, Kỳ Xuân 19.970) Chỉ đạo các biện pháp tiêm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, ở Kỳ Phú xẩy ra bệnh lở mồm long móng ở đàn trâu bò có 59 con trâu bò bị bệnh, nhưng UBND xã đã chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch nên trong thời gian ngắn đã khống chế không cho dịch lây lan ra các thôn khác, đàn gia súc bị bệnh đã chữa lành không có gia súc nào bị chết, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc 850 liều (LMLM 550; THT 300),  tăng cường công tác kiểm soát giết mỗ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Về lâm nghiệp:  Thường  xuyên bảo vệ rừng nguyên sinh, phát động phong trào tết trồng cây, ngày 06/01/2016  năm Bính thân Phòng nông nghiệp huyện phối hợp UBND xã đã triển khai lễ ra quân trồng cây đã trồng được 400 cây xa cừ trên các tuyến đường liên xã, liên huyện.
Sản lượng đánh bắt hải sản:  Trong quý I năm 2016 thời tiết thuận lợi sản lượng đánh bắt hải sản, ước tính đạt được 396 tấn (Kỳ Xuân 250 tấn, Kỳ Phú 146 tấn) chủ yếu các loại hải sản phục vụ cho nhân dân không có hải sản xuất khẩu.
Kỳ Xuân thành lập 1 THT đánh bắt thủy hải sản thôn Lê Lợi
* Về Lĩnh vực VH-XH:
Các Đảng bộ trong cụm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII  nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chuẩn bị tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; lên băng rôn, cờ, khẩu hiệu tại các thôn xóm và cơ quan công sở.
Đẩy mạnh hoạt động văn hóa  thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi, phong trào xây dựng làng văn hóa của năm 2016, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với  chương trình xây dựng NTM, được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức Chính trị, xã hội cụ thể hóa thành chương trình hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động khơi dậy trong toàn cụm.
* Về Quốc phòng:  Công tác quốc phòng an ninh chính trị, tật tự ATXH được giữ vững và ổn định, làm tốt công tác nắm bắt tình hình phát hiện tham mưu cho Ban thường vụ để giải quyết các vấn đề xẩy ra mâu thuẩn trên địa bàn trong quý đã tổ chức tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2015 xây dựng kế hoạch phương hướng nhiệm vụ 2016, trong quý đã tổ chức tham gia tập huấn cho cán bộ thời gian 5 ngày,  gặp mặt tiển chân 12 công dân lên đường nhập ngũ ( Kỳ Phú 7, Kỳ Xuân 5) năm 2016 và một công dân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.
Tham gia luyện tập đội ngũ chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ huấn luyện diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016, đồng thời triển khai khảo sát những người đi đân công hỏa tuyến
Ban chỉ huy Quân sự xã Kỳ Xuân tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân điểm năm 2016. Qua hội thao được cấp trên đánh giá cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện điểm trong năm 2016.
Ban chính sách xã hội đã tổ chức tiếp nhận, huy động, quyên góp được 1.672 suất quà tết nguyên đán năm 2016 (Kỳ Xuân 862, Kỳ Phú 810) với trị giá 349.800đồng (Kỳ Phú 179.170, Kỳ Xuân 170.630) cấp cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.Đ/c Dương Thị Vân Anh UVBTV huyện uỷ, quyền chủ tịch HĐND huyện  phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí  Dương Thị Vân Anh UVBTV huyện uỷ, quyền chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương kết quả đạt được trong quý I của  các xã trong cụm  đặc biệt là qua 02 đợt kiểm tra đột xuất về cải cách hành chính, Kỳ Xuân và Kỳ Phú đã thực hiện tốt, chúc mừng LL dân quân xã Kỳ Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội thao điểm của huyện. Đ/c chỉ đạo trong công tác XD nông thôn mới cần quản lý tốt quy hoạch, thực hiện đúng đường găng, đánh giá cao sự chuẩn bị cho công tác bầu cử của hai xã trong cụm. Đồng thời lưu ý  từ nay đến trước ngày diễn ra bầu cử, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra giám sát để chỉ đạo bảo đảm cho công tác bầu cử thực hiện đúng quy định, năm chắc mọi diễn biến tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có liên quan đến công tác bầu cử; nắm chắc số liệu về nhân khẩu, niêm yết danh sách cử tri, đúng pháp luật, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân./.
Nguyễn Đình Hiệu UBND xã Kỳ Xuân


Tin liên quan