Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị để phân công các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

14:39 17/02/2017
  Sáng ngày 11/03, Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị để phân công các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ Ban bầu cử huyện và các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện theo quyết định số 88- QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 11/03, Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị để phân công các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Viết Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ Ban bầu cử huyện và các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử huyện theo quyết định số 88- QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Ảnh: Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị
để phân công các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nội dung quan trọng như: kết quả điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện; các vấn đề xung quanh công tác trước bầu cử, các phương án đảm bảo ổn định chính trị, bảo vệ an toàn trật tự, đề cập một số tình hình chung. Đồng thời, nêu ra những khó khăn, vướng mắc và tình hình có thể ảnh hưởng đến chuẩn bị, tổ chức bầu cử như công tác nhân sự; lúng túng của các xã trong công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND cấp xã nói chung và đại biểu HĐND chuyên trách nói riêng…
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện kết luận tại hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo về định hướng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tại các đơn vị phụ trách, các đồng chí trong Thường trực  và các thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 88- QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy nhất là các đồng chí trong Thường vụ huyện ủy cần bám nắm và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bầu cử; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền trước; giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm tại các đơn vị như; Kỳ Lâm, Kỳ Khang, Kỳ Thượng, ổn định tình hình trước, trong bầu cử, phân công thành viên Ban chỉ đạo tại các xã, thôn, tránh tình trạng bầu sai quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch và quy định của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.
Hoàng Hạnh, Trung Anh


Tin liên quan