Bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ hội di dời thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi

14:39 17/02/2017
  

Trong thời gian qua, công tác bồi thường, GPMB, tái định cư huyện Kỳ Anh nói chung, công tác kiểm kê, kiểm đếm, áp giá bồi thường, di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi phục vụ triển khai Dự án Khu liên hiệp gang thép Formosa và Cảng Sơn Dương nói riêng đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và sự giúp đỡ tận tình của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Tại không khí trang trọng của Lễ hội di dời thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi ngày 29/10/2013 vừa qua , đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Lợi và bà con giáo xứ Đông Yên; Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác di dời, tái định cư, GPMB thôn Đông Yên, nhằm sớm ổn định đời sống của nhân dân tại các khu tái định cư.
Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh xin trân trọng đăng tải nguyên văn bài phát biểu của đồng chí Lê Đình Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để bạn đọc và các tổ chức, cá nhân, bà con nhân dân huyện nhà nghiên cứu, chia sẻ và thực hiện.


Đ/c Lê Đình Sơn - PCT UBND tỉnh phát biểu tại Lễ hội di dời thôn Đông Yên

“Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Bình, uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh!
Kinh thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
Kính thưa các vị  linh mục đại diện Tòa giám mục Vinh, quản Hạt Kỳ Anh và quản xứ Đông Yên,
Thưa các quý vị đại biểu và toàn thể bà con Cộng Đoàn Giáo xứ Đông Yên!

Khu Kinh tế Vũng Áng là một trong 5 khu kinh tế trọng điểm của quốc gia,  đã, đang và sẽ là khu kinh tế động lực không chỉ cho Hà Tĩnh mà còn là của cả nước và Khu vực. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án lớn, cần có đồng bộ các giải pháp thì việc giải phóng mặt bằng, di dời dân theo lộ trình là công việc cấp thiết; "sớm an cư lạc nghiệp" nơi mới cho nhân dân lại càng trọng tâm, thôn Đông Yên nằm trong lộ trình đó.
Với ý nghĩa lớn như vậy, sau một thời gian chuẩn bị hết sức tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiêm trước nhân dân các xã trong Khu kinh tế Vũng Áng, trong đó có thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi. Đến cuối tháng 8/2013, tỉnh đã hoàn thành 2 nội dung hết sức khó khăn với khối lượng lớn; thứ nhất: Di dời dân và Xây dựng khu tái định cư để kịp và đáp ứng các điều kiện về hạ tầng đồng bộ; thứ 2: Chuẩn bị đủ và kịp kinh phí bồi thường, hổ trợ cho nhân dân 4 thôn Đông Yên lên khu tái định cư. Đồng thời chỉ đạo Huyện Kỳ Anh cơ bản hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ dân.
Hôm nay, tại địa điểm mới, nơi thánh đường đang gấp rút hoàn thiện, đất nhà thờ Giáo xứ, vùng đất thiêng của Giáo xứ Đông Yên; Cấp ủy, Chính quyền tỉnh, huyện, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng cùng với Toà Giám mục, Linh mục, quý vị đại biểu tổ chức buổi LỄ và cùng chung tay với bà con giáo dân trong những ngày Hội Di dời l ên khu tái định cư, trong tình đoàn kết phấn khởi hiệp nhất,...
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu, cụ Giám mục Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, cụ Linh mục Quản hạt, Quản xứ, Hội đồng mục vụ Giáo xứ và bà con cộng đoàn giáo xứ lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng.
Cũng từ buổi khởi đầu hôm nay, xin chúc bà con cộng đoàn giáo xứ Đông Yên sớm an cư lạc nghiệp, nhanh chóng ổn định và xây dựng cuộc sống mới.
Những ngày qua chúng ta cảm nghiệm được sự thống nhất của cộng đoàn bà con giáo xứ Đông Yên, đó là sự đoàn kết, thống nhất của hàng ngàn con tim, biết duy trì và phát huy giá trị tốt đẹp của đức tin, của tấm lòng "phụng sự tổ quốc, phụng sự thiên chúa", vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh.
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương vai trò của Ban Quản lý kinh tế Vũng Áng, cấp uỷ, chính quyền, các lực lượng, các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng của Tỉnh và sự phối hợp, đồng hành của Toà Giám mục, quản hạt, linh mục, các vị chức sắc, hội đồng mục vụ và sự đồng hành, Ghi nhận với tấm lòng hiệp nhất đoàn kết, tấm lòng “Kính Chúa, Yêu Nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, ý thức “sống tốt đời đẹp đạo”, Bà con đã đồng sức, đồng lòng, tích cực để làm các thủ tục cần thiết về vùng đất mới vì phát triển chung của tỉnh nhưng cũng chính là vì lương lai tốt đẹp lâu dài của mỗi gia đình và cộng đoàn giáo xứ Đông Yên.
Kính thưa Quý vị đại biểu, thưa bà con giáo dân,
Để người dân sớm an cư lạc nghiệp, sớm ổn định cuộc sống và thực hiện đường hướng “tốt đời đẹp đạo”, nơi ở mới về lâu dài tốt hơn nơi cũ. Trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh yêu cầu bà con giáo dân, các cấp, các ngành và trân trọng đề nghị các vị chức sắc mấy vấn đề chủ yếu sau đây:
1. Đối với bà con giáo dân: Mọi điều kiện đã đáp ứng, bà con tận dụng  thời gian tốt nhất kịp thời di dời lên ngay chính vùng đất này, lô đất mà cụ Giám mục, linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, bà con giáo dân và chính quyền đã chọn. Tiến hành làm móng xây dựng nhà ở chính như đã có gần 150 hộ, đặc biệt có 31 hộ vừa bỏ móng, vừa làm nhà tạm, vừa tháo dỡ nhà cũ trước ngày 15/10/2013 và đến ngày hôm nay có 132 hộ tháo nhà củ.  Chính quyền và Linh mục đề nghị bà con nhanh chóng sớm di dời và xây dựng, từng bước tiến tới hoàn chỉnh công trình nhà mình.
Chấp hành quy chế xây dựng và các quy định khác của nhà nước, xây dựng trong đất được giao; giúp đỡ động viên các gia đình khác, đặc biệt là các hộ đi sau, các hộ đang kiểm đếm bàn giao mặt bằng nơi củ theo đúng thời gian, sớm ổn định cuộc sống, tích cực tham gia với thôn, xã tổ chức lại sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh, phát huy ngành nghề đã có, tiếp tục suy nghỉ, tìm việc làm mới để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, cùng cả thôn, cả xã xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, góp phần cùng xã phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới và vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đồng ý chủ trương và giao cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thị xã Hoành Sơn để trình HĐND tỉnh và kỳ họp giữa năm 2014 và sẽ trở thành thành phố Hoành Sơn sau năm 2015.
2. Đối với huyện Kỳ Anh và các xã liên quan:
Từ hôm nay, hoàn chỉnh phương án hỗ trợ di dời dân theo hướng: các hộ di dời giai đoạn một có chính sách hỗ trợ ngày công và phương tiện tối đa, bố trí phương tiện và lực lượng kịp thời nhất để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống; đối với các hộ đi giai đoạn 2 xem xét để hỗ trợ một phần và cũng thống nhất rằng các hộ thực hiện sau 20/11/2013, phải hoàn toàn tự lực. Đồng thời, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội giúp nhân dân sớm lên vùng tái định cư, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
Tăng cường quản lý nhà nước trên các mặt, đặc  biệt về xây dựng, cấp phép xây dựng, chỉ giới xây dựng; quản lý về giá cả vật liệu xây dựng, giá nhân công, bảo bảo an ninh, trật tự... Tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời cho các hộ bắt đầu làm móng. Kịp thời kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân còn lại và chịu trách nhiệm toàn diện về giải phóng mặt bằng nơi cũ đúng quy định của nhà nước.
3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và các đơn vị có liên quan:
Đẩy nhanh và Hoàn thiện kịp thời các hạ tầng còn lại, đặc biệt hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội theo kế hoạch. Tiến hành thông báo rộng rãi việc lắp đồng hồ và hợp đồng và thực hiện cấp nước, phối hợp với điện lực Kỳ Anh để có điện thắp sáng cho các hộ theo hợp đồng. Hỗ trợ dân về thiết kế mẫu định hình khi có nhu cầu. Cùng các ngành, huyện Kỳ Anh hướng nghiệp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề theo nhu cầu của nhân dân.
4. Trân trọng đặt vấn đề với Toà giám mục, Linh mục quản hạt, Linh mục giáo xứ và hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Yên:
Động viên bà con giáo dân lên vùng đất mới kịp thời, sớm ổn định và xây dựng cuộc sống nơi ở mới; chấp hành các quy định của chính quyền về các lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai.... Đồng thời cùng với chính quyền tiếp tục kiểm đếm các hộ còn lại kịp thời, động viên bà con giáo dân sớm bàn giao mặt bằng cho nhà nước theo cam kết đã thoả thuận. Tiến hành đồng thời việc xây dựng nhà xứ, nhà nguyện, xây dựng nhà thờ tạm, để bà con giáo dân sớm có nơi cầu nguyện.
Tại lễ hội trọng thể hôm nay, thay mặt cấp uỷ, chính quyền tỉnh, các Ban, ngành cấp tỉnh, huyện, xã, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, chúng tôi khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước xây dựng dự án với mục tiêu, vì cuộc sống của người nhân dân, vì tương lai tốt đẹp của bà con, sự giàu mạnh của quê hương, đất nước.
Một lần nữa, Lãnh đạo tỉnh chúc bà con sớm an cư lạc nghiệp và luôn bình an. Chúc Cộng đoàn giáo xứ Đông Yên sớm có ngôi thánh đường giáo xứ, giáo họ khang trang. Xin chúc sức khỏe cụ Giám mục, cụ linh mục quản xứ, quản hạt, Hội đồng mục vụ giáo xứ, toàn thể bà con và các vị đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, thành công. Chúc lễ hội chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!”./.

Biên tập: An Nhiên


Tin liên quan