Đảng bộ xã Kỳ Thư đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ xã Kỳ Thư đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 20/5, Đảng bộ xã Kỳ Thư tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ, Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Dân Vận và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyền cùng toàn thể Đảng bộ xã Kỳ Thư.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong thời gian qua toàn Đảng bộ xã Kỳ Thư đã đồng sức đồng lòng vượt qua những thách thức khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận của nhân, trong nhiệm Kỳ 2015 -2020 đã đạt được một số kết quả như: Xã Kỳ Thư hoàn thành 20/20 tiêu chí và đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016 từ đó thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu / 1 người.công tác thu ngân sách đạt 120% so với đại hội đề ra. Đồng thời phát huy lưu giữ các giá trị văn hoá truyền thống như hát dân ca ví dặm, hát sắc bùa, thực hiện tốt các quy đinh về nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Thường xuyên tổ chức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quan tâm sâu sát đến công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng góp phần cũng cố niềm tin nhân dân với Đảng.

Đồng chí Trần Đình Tư, Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Thư nhiệm kỳ 2015-2020
trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ xã Kỳ Thư xác định nhiệm vụ đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu, như:  tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, huy động mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp xây dựng nông thôn mới phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024. Cũng cố quốc phòng an ninh xoá bỏ tình trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đoạ và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân từ đó xây dựng Kỳ Thư ngày càng xanh sạch đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Dân Vận ghi nhận những kết quả nổ lực của của Toàn Đảng bộ xã nhà đã đạt được.

Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo Dân Vận
ghi nhận những kết quả nổ lực của của Toàn Đảng bộ xã nhà đã đạt được

Trong thời gian tới cán bộ và đảng viên xã Kỳ Thư phải thay đổi những suy nghĩ trong cách làm và tổ chức thực hiện từ đó tạo cho Kỳ Thư có một diện mạo mới, đời sống tinh thần vật chất của người dân ngày càng được nâng lên, phát triển tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, cơ cấu lại nghành nông nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Và huy động tối đa nguồn lực từ nhân dân  trong việc xây dựng vườn mẫu hướng tới xã Kỳ Thư đạt chuẩn xã NTM Kiểu mẫu vào năm 2024.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu huyện Kỳ Anh thời gian tới./.


Trung Anh - Phạm Tuấn