Chỉ thị
Loại văn bản Chỉ thị
Số/ Ký hiệu 07/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị về việc chấn chỉnh hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 2017-03-21
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm