Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu BCTT
Trích yếu Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành 2018-06-18
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm