Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 83/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2018
Ngày ban hành 2018-06-06
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm