Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 47/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) năm 2019
Ngày ban hành 2019-03-28
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm