Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 45/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
Ngày ban hành 2019-03-25
Ngày hết hạn
Người ký Phạm Văn Dũng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm