Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 40/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Ngày ban hành 2019-03-21
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm