Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 36/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo Tình hình thực hiện khám, tạo lập hồ sơ sức khỏe
Ngày ban hành 2019-03-14
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm