Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 215/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo vị trí cắm các loại biển báo theo Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 28/11/2017
Ngày ban hành 2017-11-28
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm