Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 154/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo thực hiện Đề án "Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020
Ngày ban hành 2018-09-21
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm