Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

16:16 09/12/2022
Sáng ngày 09/12, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Kỳ Anh, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị thảo luận các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu tham dự

Tham dự có đồng chí Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh; Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy; Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục & Đào tạo.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh; Hoàng Trọng Lý, UVBTV Huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu thảo luận góp ý vào các tờ trình, dự thảo...

Đ/c Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết về một số chính sách quan trọng dự kiến được ban hành tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh sắp tới, như: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023; Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022 - 2023.

Đ/c Hồ Huy Thành, Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu cho rằng cần tăng thêm tỷ lệ thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích, đặc biệt cho phép Kỳ Anh được hưởng cơ chế đặc thù để tạo nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới. Các đại biểu cũng nêu rõ, cần quy định lại mức thu học phí theo từng vùng, tùy theo tình hình của từng địa phương để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; đề nghị có các giải pháp để phát triển du lịch xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương; nghiên cứu thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Cần tập trung phát triển khu quy hoạch tỉnh, cụ thể là các khu công nghiệp, thu hút đầu tư; tiếp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện; có chính sách hỗ trợ cho giáo viên biệt phái, xem xét mức đóng học phí của học sinh; biên chế thêm giáo viên; quan tâm đến việc phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập; chính sách văn hóa, y tế; cần hướng dẫn quy trình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư NTM trong trường hợp cấp huyện, xã là cấp quyết định đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, không gian lễ hội phi vật thể cấp quốc gia….

Phát biểu tại Hội nghị thảo luận, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Kỳ Anh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý và đề xuất một số nội dung, chính sách liên quan đến sự phát triển của địa phương và tổng hợp để bổ sung vào dự thảo các nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XVIII/.


Thúy Nga-Anh Đức