Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) xét tuyển viên chức Y tế năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh đăng tải tài liệu ôn thi công chức năm 2022. Tải tài liệu đính kèm theo đường link ở dưới.

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo Đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức y tế năm 2022. Tải đề cương theo đường link dưới đây!