Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau (tệp đính kèm phía dưới):

UBND huyện Kỳ Anh ban hành thông báo Đề cương ôn tập và Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024.

UBND huyện Kỳ Anh vừa ban hành Quyết định số 4876/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 thông báo kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và một số nội dung liên quan (Link tải về ở phía dưới)

Thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐTT ngày 28/4/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 để quý độc giả và các thí...

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Thông báo số 18/TB-HĐTT ngày 28/4/2023 về việc Thông báo Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Phòng Nội vụ đăng tải thông báo và danh sách kết quả để...

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 ban hành Thông báo số 15/TB-HĐTT ngày 21/4/2023 về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022. Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh đăng tải thông báo và danh sách các thí sinh tham dự kỳ thi...

Ngày 11/4/2023, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh đăng tải Thông báo, Quyết định và danh sách thí sinh...

Thực hiện Công văn số 552/SLĐTBXH-LĐVL ngày 13/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông tin về Kế hoạch tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn Chương trình EPS năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông tin rộng rãi về kế hoạch tuyển chọn người lao động đi...