Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2019

Thông báo về việc kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2019

Quyết định về việc thành lập Tổ thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Kỳ Anh năm 2018

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học tiểu học (đợt 2) năm 2018

Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học huyện Kỳ Anh năm 2018

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên bậc học huyện Kỳ Anh (đợt 2) năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học tiểu học (đợt 2) năm học 2018-2019

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm học 2018-2019

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2018