Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Thông báo kết quả điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2019

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2019

Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển giáo viên MN, TH năm 2019

Thông báo hình thức. nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học huyện Kỳ Anh năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non (đợt 02) năm 2019

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non năm 2019