Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

Thông báo nội dung ôn tập, kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức về làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (đợt 2)

Thông báo về việc trả hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Quyết định: Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017"

ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng