Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm học 2018-2019

Thông báo trúng tuyển viên chức năm 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

Thông báo nội dung ôn tập, kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018

Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018