Tổ chức cán bộ, tuyển dụng

Thực hiện Công văn số 552/SLĐTBXH-LĐVL ngày 13/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông tin về Kế hoạch tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn Chương trình EPS năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông tin rộng rãi về kế hoạch tuyển chọn người lao động đi...

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức trao quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển trong Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Kỳ Anh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh vừa tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền tại Đảng ủy các xã Kỳ Bắc và Kỳ Hải. Tham dự có đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy.

Hội đồng tuyển dụng Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch vòng 2 tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện Kỳ Anh năm 2022 (Có file thông báo đính kèm)

Hội đồng tuyển dụng thông báo thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông năm 2022