Tin tức xây dựng Đảng

Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ...

Chiều ngày 2/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ bế giảng lớp đối tượng Đảng khóa IV năm 2017. Dự lễ bế giảng có đồng chí Đặng Xuân Lự, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Người đứng đầu chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể tổ chức đảng để điều hành, gợi mở cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, thành viên ban cán sự...

Sáng ngày 12/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng ( khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có các đồng chí...

Tác phẩm tiêu biểu này hàm chứa giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác, tạo lập các tiền đề tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của...

Chiều ngày 30/8, Chi bộ phòng Giáo dục –Đào tạo huyện Kỳ Anh đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy – UVBTV – Phó Chủ tich UBND huyện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Sáng ngày 29/8, Đảng bộ xã Kỳ Sơn ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết TW 3 ( khóa VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Danh, TUV, Bí thư Huyện...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Chiều ngày 25/8, Đảng bộ xã Kỳ Hải ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khóa VIII) về “ chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước”. Dự và chỉ đạo có đồng chí: Nguyễn Tiến...

Sáng ngày 22/08, Hội Người Cao tuổi huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người Cao tuổi Việt Nam và tập huấn công tác hội. Tham dự hội nghị có đồng chí: Trần Văn Phúc – Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi tỉnh; Trần...

Thông qua việc xem xét, đánh giá thực chất cả quá trình phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên có thể biết họ có tham quyền lực hay không

Sáng ngày 18/8, Huyện ủy Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 01 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường lãnh đạo công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đến năm 2010 và những năm tiếp theo và phát động phong trào thi đua...