Tin, hoạt động CCHC

Ngày 15/11/2021, Huyện ủy Kỳ Anh ban hành Thông báo số 172-TB/HU về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2021

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3397/QĐ-UBND công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 28/9, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh, VNPT Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động cho cán bộ, công chức UBND huyện và 20 xã. Tham dự có đồng chí Dương Thị...

Kể từ 7h00' ngày 22/9/2021, UBND huyện Kỳ Anh tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện

Trong thời gian qua, huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, năng động; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm...

Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh được thành lập ngày 29/5/2018 theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh. Sau 3 năm đi vào hoạt động đã trở thành đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đã mang lại...

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 3886/UBND-PC1 về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp

Thực hiện Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc tự kiểm tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2020. Theo sự phân công của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và kế hoạch đề ra, các Đoàn kiểm tra đã tiến hành...

Chiều ngày 17/11, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Trung tâm CNTT&TT tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Chiều ngày 20/6/2020 tại Hội trường UBND xã Kỳ Xuân, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Kỳ Anh tổ chức Lớp tập huấn cập nhật số liệu, báo cáo đánh giá Chính quyền điện tử cấp xã 6 tháng đầu năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, phụ...