Tiếp nhận, xử lý kiến nghị

Sáng ngày 5/4, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4, năm 2022. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện.

Sáng ngày 20/10, huyện Kỳ Anh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2021. Chủ trì phiên tiếp dân có các đồng chí Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.