Thông báo mất Giấy CNQSD đất

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ ông Lại Văn Lý, bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh)