Thông báo mất Giấy CNQSD đất

Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 1124/QSDĐ ngày 21/02/1998 của Trần Văn Khềnh, thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng

Thông báo mất GCN QSD đất số 344/QSDĐ ngày 02/10/1997 của Nguyễn Ty, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn

Thông báo mất GCN QSD đất số 497/QSDĐ ngày 28/5/1996 của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất GCN QSD đất số 1137QSDĐ ngày 28/5/1996 của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất số 415/QSDĐ của bà Phùng Thị Thanh, thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo mất Giấy chứng nhận QSD đất 478 QSDĐ của Nhự Tiến Nam, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của hộ ông Lê Văn Thanh, thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Công Sơn (Tên trong giấy chứng nhận Nguyễn Công Sơn), thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn.

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Thông Tin, vợ là Trần Thị Hợp, thôn Phú Long, xã Kỳ Phú

Thông báo số 71/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Đại (đã chết), thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Tam, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong

Thông báo số 70/TB-TNMT về việc Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu