Thông báo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
41/TB-HĐND 26/06/2019 HĐND huyện Kỳ Anh Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ...
05/TB-HĐTD 27/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học năm 2019
344/TB-UBND 24/05/2019 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân...
164/TB-UBND 02/04/2019 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc thay đổi thành phần, địa điểm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy...
31/TB-HĐND 26/11/2018 HĐND huyện Kỳ Anh Thông báo thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (Tại Kỳ Phong, Kỳ Lâm, Kỳ Trung)
500/TB-UBND 23/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học tiểu học (đợt 2) năm 2018
499/TB-UBND 09/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc khởi công xây dựng gói thầu số 01.XL. Công trình: Nâng cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã...
496/TB-UBND 08/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc hoãn cuộc họp triển khai một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020
497/TB-UBND 08/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân tháng 10/2018
495/TB-UBND 07/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc thay đổi địa điểm họp theo Giấy mời số 267/GM-UBND ngày 06/11/2018 của UBND huyện.
493/TB-UBND 02/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc kế hoạch kiểm tra thực tế các chợ trên địa bàn huyện
492/TB-UBND 02/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc hoãn họp theo Giấy mời số 260/GM-UBND ngày 31/10/2018.
494/TB-UBND 02/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo Lịch kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống...
09/TB-HĐTD 06/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo kết quả xét điểm viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
56 -TB/VP 26/06/2018 Huyện ủy Kỳ Anh Thông báo thành phần, thời gian, địa điểm và phương tiện đưa đón các đại biểu tham dự các cuộc hội nghị do BTV,...
185/TB-UBND 19/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc thay đổi thời gian tập huấn hướng dẫn vận hành Trung tâm Hành chính công huyện Theo Giấy mời số...
172/TB-UBND 12/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo về việc phân công lịch trực cơ quan từ ngày 12/6 đến ngày 22/6
24/TB-HĐND 08/06/2018 Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh Thông báo phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
134/TB-UBND 22/03/2018 UBND huyện Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
582/TB-UBND 21/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Thông báo các Đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 tại...