Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Để góp phần tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng, UBND huyện Kỳ Anh ban hành Công văn số 798/UBND- KTHT ngày 17/5/2023 về việc thực hiện công tác tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng./.

Là xã nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Kỳ Anh song với tiềm năng về đất đai, đồi núi. Với những tiềm năng thuận lợi đó, những người nông dân ở xã Kỳ Thượng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả. Về Kỳ Thượng mùa này, chúng ta sẽ...