Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
4579/QĐ-UBND 05/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
3505/QĐ-UBND 07/08/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2018
2981/QĐ-UBND 03/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Hạ tầng khu...
2969/QĐ-UBND 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phân bố chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ...
2980/QĐ-UBND 02/07/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Kỳ Anh
2889/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện
2899/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt Phương án Đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản...
2859/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện
2858/QĐ-UBND 19/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đội xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018
2600/QĐ-UBND 14/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2018
2489/QĐ-UBND 05/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018
2479/QĐ-UBND 01/06/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý khiếu nại, tố cáo...
1123/QĐ-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...
1124/QĐ-UBND 20/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban tuyển sịnh quân sự huyện năm 2018
1101/QĐ-UBND 15/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ
1090/QĐ-UBND 14/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựngvà áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008...
1073/QĐ-UBND 12/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Kỳ Anh
1005/QĐ-UBND 08/03/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
6223/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện Bộ Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã năm 2017
6206/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý các...