Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
553/QĐ-BCĐ 27/05/2019 Ban chỉ đạo diễn tập - UBDN huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và...
854/QĐ-UBND 01/04/2019 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non năm 2019
226/QĐ-UBND 17/01/2019 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
5113/QĐ-UBND 24/12/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018
4885/QĐ-UBND 30/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc gia bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
4883/QĐ-UBND 30/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách bổ sung đối với cấp...
4886/QĐ-UBND 30/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc gia bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (Trung tâm y tế huyện)
4884/QĐ-UBND 30/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc gia bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (Hội Cựu Chiến binh)
4865/QĐ-UBND 29/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Kỳ Sơn hạng mục nhà học 2...
4866/QĐ-UBND 29/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Kỳ Phong, hạng mục Nhà...
4864/QĐ-UBND 29/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội...
4881/QĐ-UBND 29/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc Thành lập Đoàn kiểm tra danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn...
4867/QĐ-UBND 29/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh vv kiện toàn Hội đồng xét duyệt Sáng kiến kinh nghiệm huyện Kỳ Anh năm 2018
4868/QĐ-UBND 29/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành công trình Cống Trụ Vịt xã Kỳ...
4861/QĐ-UBND 27/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Tổ thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Kỳ Anh năm 2018
4840/QĐ-UBND 23/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây...
4844/QĐ-UBND 23/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh vv thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo kê khai tài sản và thu nhập năm 2018
4843/QĐ-UBND 23/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.
4838/QĐ-UBND 22/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc giao chỉ tiêu khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
1841/QĐ-UBND 22/11/2018 UBND huyện Kỳ Anh Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học huyện Kỳ Anh năm 2018