Quyết định công bố TTHC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1963/QĐ-UBND 14/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại...
1870/QĐ-UBND 08/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa...
1871/QĐ-UBND 08/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn...
1843/QĐ-UBND 06/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp...
1842/QĐ-UBND 06/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng...
39/QĐ-UBND 08/01/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực biển, hải đảo, môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của...
3361/QĐ-UBND 25/08/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên...
2443/QĐ-UBND 25/06/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa...
2026/QĐ-UBND 27/05/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch và đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện...
1525/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND...
1526/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp...
881/QĐ-UBND 16/03/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của...