Tuyên truyền, phổ biến GDPL

Ngày 23/9, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản chỉ tiết, hướng dẫn thi hành cho hơn 200 cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, cấp xã của huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm...

Chiều ngày 14/9, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo viên pháp luật cấp huyện và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tuyên truyền thực hiện Đề án 06

Sáng ngày 13/7, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các đồng chí Chủ tịch UBND; Trưởng, Phó Công an; Công chức tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng; Trạm trưởng Y tế 20 xã trong toàn huyện; tham...

Sáng ngày 14/6, Hội LHPN huyện phối hợp với đội phòng chống ma túy Công an huyện tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 chị em hội viên phụ nữ các xã Kỳ Khang, Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Xuân và Kỳ Phong.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Chiều ngày 6/5, Sở...