Danh sách các Nhà hàng, Khách sạn, Nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kỳ Anh

21:43 17/02/2017
  Danh sách các Nhà hàng, Khách sạn, Nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Danh sách các Nhà hàng, Khách sạn, Nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kỳ Anh

DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN

TT Tên khách sạn Địa chỉ Số phòng Số điện thoại
Thôn
1 Khách sạn Hoàng Minh Thôn Đồng Phú Kỳ Đồng 10 0989187405
2 Khách sạn Tuyết Hoa Thôn Tuần Tượng Kỳ Phong 20 0982665759
3 Khách sạn Trường Giang Thôn Đồng Trụ Tây Kỳ Đồng 08 0976641777

DANH SÁCH CÁC NHÀ HÀNG

TT Tên nhà hàng Địa chỉ Số điện thoại
Thôn
1 Nhà hàng Bắc Kinh Thôn Bắc Châu Kỳ Châu 0913639017
2 Nhà hàng Chín Chín Thôn Đồng Phú Kỳ Đồng 0972472176
3 Nhà hàng Hoàng Nga Thôn Đồng Trụ Tây Kỳ Đồng 0965817882
4 Nhà hàng Tính Lùn Thôn Đồng Trụ Tây Kỳ Đồng 0972570015
5 Nhà hàng Quang Thanh Thôn Tân Giang Kỳ Giang 0964777084
6 Nhà hàng Tuẩn Hợp Thôn Mỹ Lợi Kỳ Sơn 0989735145
7 Nhà hàng Bảy Kỳ Thôn Xuân Thọ Kỳ Tân 0984196699
8 Nhà hàng Minh Yến Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 0979053054
9 Nhà hàng Đồng Nhung Thôn Hưng Phú Kỳ Tiến 0972353180
10 Nhà hàng Anh Tú Thôn Hưng Phú Kỳ Tiến 0986306379
11 Nhà hàng Bếp Việt Thôn Hưng Phú Kỳ Tiến 0974628475
12 Nhà hàng Đồng Tâm Thôn Hưng Phú Kỳ Tiến 01672651799
13 Nhà hàng A1 Thôn Hưng Phú Kỳ Tiến 0976167788
14 Nhà hàng Lê Anh Thôn Hưng Phú Kỳ Tiến 0989060434
15 Nhà hàng Thành Tâm Thôn Sơn Thịnh Kỳ Tiến
16 Nhà hàng Toàn Thắng Thôn Sơn Thịnh Kỳ Tiến 0975945289
17 Nhà hàng Yến Cường Cường Thôn Sơn Thịnh Kỳ Tiến
18 Nhà hàng  Minh Tuấn Thôn Sơn Thịnh Kỳ Tiến
19 Nhà hàng Lê Văn Huyến Thôn Sơn Thịnh Kỳ Tiến
20 Nhà hàng Phạm Hùng Khánh Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 01697567516
21 Nhà hang Sáu Diện Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 01653830861
22 Nhà hang Hoàng Anh Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 0988314778
23 Nhà hàng Lê Thị Hồng Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 01654072432
24 Nhà hàng Năng Hằng Thôn Tân Thọ Kỳ Thọ 0972129184
25 Nhà hàng Hà Tuyến Thôn Trung Tiến Kỳ Thượng 01664667380
26 Nhà hàng Lư Lưu Thôn Trung Tiến Kỳ Thượng 01238317037
27 Nhà hàng Hiền Cường Thôn Trung Tiến Kỳ Thượng 0966489325
28 Nhà hàng Dục Vân Thôn Lê Lợi Kỳ Xuân
29 Nhà hàng Thiểu Học Thôn Lê Lợi Kỳ Xuân 01253655812
30 Nhà hàng Thức Sửu Thôn Lê Lợi Kỳ Xuân 01242445605
31 Nhà hàng Ân Ngạch Thôn Xuân Thắng Kỳ Xuân 01249092090
32 Nhà hàng Hương Biển Thôn Xuân Thắng Kỳ Xuân 01247071187
33 Nhà hàng Hải Âu Thôn Xuân Thắng Kỳ Xuân 0976771999
34 Nhà hàng Phú Xuân Khang Thôn Xuân Phú Kỳ Xuân 0942229828
35 Nhà hàng Phương Nam Thôn Nguyễn Huệ Kỳ Xuân 0972520420
36 Nhà hàng Quyền Oanh Thôn Nguyễn Huệ Kỳ Xuân 0984877515
37 Nhà hàng Anh Thịnh Thôn Nguyễn Huệ Kỳ Xuân 01662645266
38 Nhà hàng Long Hiền Thôn Đông Hà Kỳ Lâm 0988315136
39 Nhà hàng Liêm An Thôn Đông Hà Kỳ Lâm 0972178665
40 Nhà hàng Kiều Oanh Thôn Thanh Hòa Kỳ Thư 01682351598
41 Nhà hàng Văn Hoa Thôn Hoàng Dụ Kỳ Khang
42 Nhà hàng Bắc Kinh Thôn Bắc Châu Kỳ Châu

DANH SÁCH CÁC NHÀ NGHỈ

TT Tên nhà nghỉ Địa chỉ Số phòng Số điện thoại
Thôn
1 Nhà nghỉ Hạnh Lương Thôn Đông Thịnh Kỳ Phong 08 0976401924
2 Nhà nghỉ Hoa Lan Thôn Hoàng Dụ Kỳ Khang 05
3 Nhà nghỉ Minh Yến Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 11 0979053054
4 Nhà nghỉ Ngọc Hà Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 07
5 Nhà nghỉ Thanh Hà Thôn Hòa Bình Kỳ Phong 10 0988675983
6 Nhà nghỉ Thu Trang Thôn Minh Tiến Kỳ Tiến 12 0988180931
7 Nhà nghỉ Trường Hải Thôn Đông Thịnh Kỳ Phong 08 01696344971