Lĩnh Vực Đất Đai, TN&MT

Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ

Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ ông Dương Văn Lĩnh thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang