Lĩnh Vực Đất Đai, TN&MT

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Lê Công Khánh, bà Nguyễn Thị Dục thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Lê Thị Thía (tên trong GCN là Hoàng Thị Thía), thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh)